tlbb-j2team.xyz - Hướng dẫn
Hướng dẫn Đục Lỗ Trang Bị | Thiên Long J2Team | Máy Chủ Ngạo Kiếm

Chào các bằng hữu,

Đục Lỗ Trang Bị là thao tác giúp bằng hữu có thể khảm ngọc vào trang bị, điều này giúp trang bị tăng thêm sức mạnh của nhân vật.

Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc. Để đục lỗ trên trang bị, bằng hữu phải tùy theo cấp độ của từng món trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).

Tính năng Đục Lỗ Trang Bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.

Làm sao để Đục Lỗ và Đục Lỗ ở đâu?

Để đục lỗ các bằng hữu hãy gặp các NPC Bành Hoài Ngọc (274, 321) ở Lạc Dương, NPC Khắc Lý Mộc (279,198) ở Lâu Lan. .

Chọn trang bị khoan để tiến hành đục lỗ trang bị:

- Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào.

- Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào.

- Sau đó click→ click Duyệt

Để biết nguyên liệu đục lỗ ở đâu, bằng hữu vào Shop Nguyên Bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.

Các nguyên liệu để đục lỗ

Tùy vào đẳng cấp trang bị mà chọn nguyên liệu đục lỗ thích hợp. Ví dụ:

- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 20 chọn Trúc Tiễn.

- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 70 chọn Sừng của Tuấn Vân

Sau khi đã đục 3 lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc, đục lỗ thứ 4 trên trang bị, hãy đến gặp NPC Trình Giảo Thiết (220,229) ở Lâu Lan.

Chọn Đục Lỗ trang bị cực hạn→ chọn phương thức 1: Sử dụng Điểm Kim Chi Tiễn để đục lỗ, vì phương thức 2 hiện tại BQT chưa phát triển (chưa có nguyên liệu trong shop KNB).

- Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào.

- Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào.

Tốn phí: 2000 vàng

Sau khi đã đặt đầy đủ nguyên liệu → bấm Duyệt

Nguyên liệu để đục lỗ thứ 4 bằng hữu có thể mua trong Shop Điểm tặng thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Bảo Thạch Lạc Dương trang 2.

Bảo Thạch Hợp Thành

Bảo thạch hợp thành có thể làm cho những bảo thạch sơ cấp hợp thành bảo thạch cao cấp.

Chúc các bằng hữu thực hiện thao tác thành công!

-----------------------------

Thiên Long J2Team - Máy Chủ Ngạo Kiếm

Trang chủ : http://tlbb-j2team.xyz

Donwload : http://tlbb-j2team.xyz/download.html

Đăng ký : http://tlbb-j2team.xyz/register.html

Liên hệ Admin : Administrator

Thiên Long J2Team

 

KHÔNG NHẬN NẠP THẺ - CHỈ NHẬN DONATE : NHẬN QUÀ TÊN MÀU CÁC KIỂU , THỜI TRANG THÚ CƯỠI ĐẸP VÀ LẠ, HIỆU ỨNG NGỌC THỜI TRANG

【LIÊN HỆ】